Szakmai programunk

Intézményünk a szakmai munkáját a bölcsődei gondozás-, nevelés országos alapprogramjával összhangban kidolgozott saját gondozási-, nevelési program alapján végzi.

Szakmai alapelvünk: a nevelés-gondozás egysége, az egyéni bánásmód, az önállósodás elősegítése, a pozitív megerősítés, a személyi állandóság, a napirend és a fokozatosság elvének biztosítása.

A szakmai programunk fontos részét képezi

  1. Az egészséges testi fejlődés elősegítése:
    • a fejlődéshez szükséges és biztonságos környezet megteremtése
    • a szükségletek egyéni igény szerinti kielégítése
    • egészségvédelem, egészségnevelés, alapvető kulturhigienés szokások kialakítása

Bővebben...

 

Alapelveink

  • A napi ellátási feladatok magas színvonalon tartása, mely magában foglalja a sajátgondozónői rendszer állandóságát
  • A gondozónők motiváltságát, szakmai megerősítését biztosítása
  • Fontos célkitűzés, hogy a jól képzett-gondozónők nyitottak, igényesek, biztonságot nyújtó személyiségek legyenek

Bővebben...

 

Montessori elmélet

montessori_kockak_2Montessori elmélet bevezetésére a 2010. szeptemberétől került sor a paradigmaváltás jegyében 

Maria Montessori szemléletét /örökségét/ kívánjuk tanulmányozni és beépíteni a szakmai-nevelési módszerünkbe, melyet irányadó pedagógiai módszerként alkalmaznánk.
Ennek eredménye: a megfelelő pedagógiai gondolkodás, szemlélet, mely a gyermeki személyiség legteljesebb kibontakoztatását tekinti a fő pedagógiai célkitűzésének.
A mai társadalmunkban felnövekvő nemzedék testi, lelki, értelmi fejlődésének központi kérdéssé kell válnia!

Az élmény, a motiváció a legfontosabb, a tanulás tapasztalatokon és utánzáson keresztül történik.

Bővebben...