Működési feltételek

Bölcsődénk a P.M.J.V.Ö. Kisgyermek Szociális Intézmények szakmai és gazdasági irányítása alatt áll.

Alapellátási feladatunkat, nevelési programunkat:

  • a bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja,
  • az 1997.évi XXXI.törvény a gyermekek védelméről, gyámügyi igazgatásáról,
  • a 15/1998(IV.3o)NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti gyermekvédelmi intézmények, valamint a személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről,
  • az ENSZ Egyezmény a gyermekek jogairól,
  • az intézmény részére elkészített Szakmai Programjának figyelembevételével, hangsúlyosan előtérbe helyezésével készítjük el.