Bölcsődénk bemutatása

P10206261986 óta működünk Mecsek-nyugati városészben, szolgáltatásunkat a részben lakótelepi, nagyobb rész a családi házas övezetben élő kisgyermekes családok veszik igénybe.

Az intézményünk 40 férőhelyes, négy csoportszobából, az azokhoz tartozó kiszolgáló helyiségekből, és két játszókertből áll. A 20 hetes kortól 3 éves korig beíratott gyermekek ellátását, nevelését, szakszerű gondozását a személyi és tárgyi feltételek folyamatos fejlesztésével, munkatársaink odaadó szakszerű munkájával igyekszünk megteremteni. A gyermek és családbarát bölcsődénk középpontjában a gyermek áll, akit egyéni képességei szerint nevelünk, fejlesztünk, szoros együttműködésben a szülőkkel. Szakmai alapelvünk: a nevelés-gondozás egysége, az egyéni bánásmód, az önállósodás elősegítése, a pozitív megerősítés, a személyi állandóság, a napirend és a fokozatosság elvének biztosítása. Fontos feladatunknak tekintjük az életvezetési, egzisztenciális problémákkal küzdő kisgyermekes családok támogatását. Szakmai irányelvünket arra kívánjuk építeni, mely azt a szemléletet hirdeti, miszerint minden gyermek egyszeri és megismételhetetlen csoda. Önálló személyiség, akinek megvannak a saját igényei, saját törekvései, saját céljai.

kep21_filteredOlyan szakmai szolgáltatásra törekszünk, amely a mai kor igényeit figyelembe véve a kisgyermekes családok támogatására is különös hangsúlyt fektet. Ebből adódóan prioritást élvez a szülői kompetenciát erősítő programok szervezése. A nyitott, családias, hó hangulatú bölcsődei légkör megteremtése a célunk, ahol nemcsak a gyermekek, hanem a felnőttek is jól érzik magukat. Az a gyermek centrikus szemlélet, amelyben minden gyermeket egyéni képességei szerint nevelünk, fejlesztünk, a szülőkből nyitottságot, együttműködést, elismertséget vált ki.

Mi szakemberek úgy gondoljuk, hogy a nevelés és gondozás felelőssége közös. Hangsúlyozottan törekszünk a szülői bizalom elnyerésére. A ránk bízott gyermekek ellátását nyolc fő szakember látja el, akik jól képzettek, nagy gyakorlattal rendelkeznek. A tudásuk legjavát adva arra törekszenek, hogy a gyermekeik harmonikusan fejlődjenek, úgy testileg, mint szellemileg.  A gondozónőink a mai kor elvárásainak megfelelően rendszeresen részt vesznek akkreditált képzéseken. Munkájukat egy jól összehangoltan együttműködő technikai személyzet segíti. Bölcsődénk kijelölt terepintézmény, így hosszú évek óta részt vállalunk a kisgyermeknevelők képzésben. A gyakornokok képesítővizsgára való felkészítését öt tereptanári végzettséggel rendelkező munkatársunk látja el. Az eltérő fejlődésű gyermekek problémáinak megoldásához, segítő szakemberek állnak rendelkezésünkre (pld. Fejlesztőpedagógus, pszichológus, gyermekorvos stb.)