Alapítványi leírás

Alapítványunk felépítése

Az alapítvány neve: Mandulavirág Alapítvány

Székhelye: 7624, Pécs, Bornemissza Gergely u.3.

Az alapítvány jogerőre emelkedésének időpontja: 2006.január.12.

Alapító tagok: dr. Papp Zsófia, Szabó Péter, dr. Kutas Boglárka

Kuratóriumi elnök: Kolat Tamásné

Tagok: Bozsitsné Thassy Judit, Vucskicsné Fügedi Éva

A kuratórium tagjai tevékenységüket önként, díjazás nélkül végzik, az alapítvány érdekében kifejtett tevékenységük során felmerült, igazolt költségüket az alapítvány megtéríti.

 

Az alapítvány célja

A gyermeket váró és a 3 év alatti gyermeket nevelő családok, illetve kisgyermeket gondozó, nevelő Pécsi Mandula Bölcsőde (7624 Pécs, Bornemissza Gergely u. 3.) hatékonyabb működésének 
támogatása a kisgyermekek egészséges szocializációja érdekében:

  • gondozási-, nevelési feltételek javítása
  • anyagi, tárgyi, személyi lehetőségek fejlesztése.
 

Az alapítvány tevékenysége

A közhasznú tevékenység az 1997.évi CLVI.Tv. 26§. c. 1.2.4.11. pontjában említett tevékenységi körnek felel meg.

A közhasznú alapítvány a szociális gondoskodás humán szolgáltató infrastruktúrájának gazdagodásáért tevékenykedik, elsősorban aktív családsegítő programok támogatásával.

Ennek részét képezi:

  • szülői kompetenciát erősítő programok, tanfolyamok, tanácsadások működési feltételeinek biztosítása, média anyagok készítésének finanszírozása
  • korszerű ismeretbővítő eszközök beszerzésének támogatása
  • szakmai kellékanyagok vásárlása /fejlesztő eszközök, játékok stb.
  • szakmai könyvek beszerzése, informatikai eszközök fenntartása, bővítése.